Historia

Turisthotellet byter namn

Selma Lagerlöfs succéroman Gösta Berlings saga skapade ett stort publikintresse för Frykensjöarna och Fryksdalen. Den goda tillströmningen av resenärer gjorde det möjligt för Ångbåtsaktiebolaget Fryksdalen att köpa in två nybyggda ångfartyg, som var bland de mest eleganta som någonsin har seglat i den svenska insjöflottan. De båda båtarna, som fick namnen Gösta Berling och Selma Lagerlöf, sattes i trafik 1900 respektive 1905. Turisthotellet bytte samtidigt namn i marknadsföringssyfte – till Hotell Björnidet, eftersom Torsby kallades så i romanen. Gösta Berling, som var det något större och vackrare av de båda fartygen, trafikerade Frykensjöarna fram till 1931, då hon lades upp som en följd av att tåg och landsvägsfordon hade blivit en svår konkurrent till ångbåtarna som kommunikationsmedel. Den mera praktiskt byggda systerbåten Selma Lagerlöf fortsatte att segla ensam under ett par decennier sedan Gösta Berling hade skurits ner till skrot i Fryksta 1940.

Läs mer om båttrafiken på Fryken:

Text: Håkan Larsson